Ισολογισμός
© Copyright ArgusPack (ΑΡ.Γεμη 141963101000) :: All Rights Reserved
ArgusPack :: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  (Σταμ.Αντωνίου) ΑΦΜ: 800817221 ΔΟΥ: Κορωπίου ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Χονδρικό Εμπόριο -Παραγωγή ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΓΚΟΝΕΤΣΕΣ ΝΤΟΡΟΒΑΤΕΖΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΙ, ΒΙ.ΠΑ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, 19003 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2103002620 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.ArgusPack.eu E-MAIL: mesogia @ gmail.com
ArgusPack